Tabele Eskowania i Ładowania Rarów/Psychorarów/Setów/Epików

Eskowanie

Coś się nie zgadza? Zgłoś nam to TUTAJ!

Ranga Przedmiotu Ilość Esencji bez Inhibitora Ilość Esencji z Inhibitorem
I-IV 1 2
V 4 6
VI 8 11
VII 15 20
VIII 30 39
IX 40 52
X 55 72
XI 80 104
XII 120 156

Ładowanie

Ranga Przedmiotu Ilość Potrzebnych Esencji
I 1
II 1
III 1
IV 1
V 1
VI 2
VII 3
VIII 5
IX 6
X 7
XI 8
XII 10
IX Pet 3